Hovedmeny

Hovedmenyen gir tilgang til det rikholdige utvalget av sider som finnes i M+. Sidene er alfabetisk ordnet innenfor 4 hovedkategorier: vanlige oppgaver, aktiviteter, spill og ressurser.

I innstillingsmenyen kan du velge målform og tegn for multiplikasjon, divisjon og desimalskille. Her finner du også info registrert navn og skole.

iconboxcontainer.image

Interaktive elementer

Generelt er interaktive elementer på et ark merket oransje. På en oppgaveside kan du f.eks. bytte ut enkeltstykker ved hjelp av plussknappen.

På oppgavesider med innstillingspanel kan dette aktiveres ved å klikke på feltet til høyre.

iconboxcontainer.image

Innstillingspanel

I innstillingspanelet for oppgaver kan man stille inn nøyaktig intervall for hver av leddene i regnestykke, antall desimaler og operator.

Tips! Ved valg av operator kan man også stille inn om stykkene skal ha sifferovergang ("låning" og siffer i mente).

iconboxcontainer.image

Utskrift

Dersom siden ikke er merket "PDF" i menyen, da skriver man ut som før. Dersom det er en ny side merket PDF må man først lage en PDF og deretter skrive ut.

iconboxcontainer.image

I menyen som kommer opp velger man hva som skal med og trykker igjen "Lag PDF":

Eventuelt kan man samle opp flere utskrifter i én oppsamlings-PDF ved å velge "Legg til i oppsamlings-PDF" for hvert ark og senere på "Lag oppsamlings-PDF" for å lage PDF (gule piler).

Etterpå må man finne PDF-dokumentet i nettleserens nedlastningsmappe og skrive den ut. Dette vil se forskjellig ut etter hva slags system man har. Få hjelp av IT-avdeling hvis du ikke finner ut av det.

iconboxcontainer.image

LPS – Løsning På Skjerm


LPS er en funksjonalitet i M+ som gjør at lærere kan lage oppgaveark som løses på skjerm. Foreløpig er det kun enkelte sider som har dette og det er fremdeles i en testfase.


NB: En forutsetning for bruk av LPS er at man selv og elevene bruker FEIDE for pålogging.


desc_img

Velg LPS


Når oppgavene er tilpasset slik du vil ha dem, velger du LPS istededenfor PDF.desc_img

Velg ukeplan


Velg ukeplan eller opprett en ny. Det holder med en ukeplan pr elevgruppe. En ukeplan fungerer på samme måten som en kalender på telefonen. På samme måten som man der legger inn avtaler på ulike dager kan man her legge inn oppgave-ark på ulike dager.


Elevene kan selv bla i ukeplanen å velge hvilke oppgaveark vedkommende vil løse.


desc_img

Velg dato, velg trinn og send ark.


Hvis du vil kan du også merke arkene ned tekst og eller farge.


Forklaringer: UKEPLAN (kalender): hver elevgruppe kan ha hver sin ukeplan. DATO: dato for oppgave-arket. Elevene kan gjøre oppgaver både fram og tilbake i tid. MERKING: Valgfri beskjed. FARGE: Merker oppgavearket med en farge i kalenderen. Det er opp til læreren hva de ulike fargene skal bety. TRINN: Valg av trinn vil ikke ha noe å si for oppgavene, men vil kunne være til hjelp senere.


desc_img

Oversikt over sendte oppgaveark


Når man har sent et oppgaveark får man opp en oversikt over de arkene man har lagt inn for denne og neste måned.


Man kan også dele dette i Google Classroom og man får opp lenke for hvor elevene skal gå for å løse oppgavene.


Elev LPS – der elevene løser oppgavene
desc_img

Åpne ukeplan


For å se hvilke oppgaveark man har laget kan man også selv åpne ukeplanen ved å klikke på "Åpne ukeplan"desc_img

Se ukeplaner og oppgaveark


I ukeplan kan man se hvilke ukeplaner som er opprettet på din skole, og hvilke oppgaveark som ligger på din ukeplan.


Tallene på oppgavearket indikerer antallet elever som har fullført og antall elever som bare har begynt på oppgavearket.


desc_img

Elevene løser oppgavene


Elevene velger kalender, og klikker på oppgaveark. Riktige svar får grønn hake, mens feile svar får rødt kryss. Disse kan elevene selv rette.


Til slutt vil det forhåpentligvis komme opp en stor hake, hvilket betyr at alle oppgavene er riktig løst.


desc_img

Oversikt over elever som har løst oppgaven


Når man trykker på et oppgaveark vil man få opp en oversikt over de elevene som har løst oppgaver på dette oppgavearket. man ser også antall forsøk som er gjort på hver oppgave.


Dersom man trykker på elevens navn til høyre på oversikten kan man det svarene til den eleven.


desc_img

Elevens oppgaverløsning


Dersom eleven har prøvd flere løsninger på en oppgave vil disse komme opp i rød liten skrift over svaret.desc_img

Ønsker du flere tips?

M+ videreutvikles stadig – følg oss på Facebook og få tips om nye muligheter!

Vår Facebookside

iconboxcontainer.image