Hovedmeny

Hovedmenyen gir tilgang til det rikholdige utvalget av sider som finnes i M+. Sidene er alfabetisk ordnet innenfor 4 hovedkategorier: vanlige oppgaver, aktiviteter, spill og ressurser.

I innstillingsmenyen kan du velge målform og tegn for multiplikasjon, divisjon og desimalskille. Her finner du også info registrert navn og skole.

iconboxcontainer.image

Interaktive elementer

Generelt er interaktive elementer på et ark merket oransje. På en oppgaveside kan du f.eks. bytte ut enkeltstykker ved hjelp av plussknappen.

På oppgavesider med innstillingspanel kan dette aktiveres ved å klikke på feltet til høyre.

iconboxcontainer.image

Innstillingspanel

I innstillingspanelet for oppgaver kan man stille inn nøyaktig intervall for hver av leddene i regnestykke, antall desimaler og operator.

Tips! Ved valg av operator kan man også stille inn om stykkene skal ha sifferovergang ("låning" og siffer i mente).

iconboxcontainer.image

Utskrift

Dersom siden ikke er merket "PDF" i menyen, da skriver man ut som før. Dersom det er en ny side merket PDF må man først lage en PDF og deretter skrive ut.

iconboxcontainer.image

I menyen som kommer opp velger man hva som skal med og trykker igjen "Lag PDF":

Eventuelt kan man samle opp flere utskrifter i én oppsamlings-PDF ved å velge "Legg til i oppsamlings-PDF" for hvert ark og senere på "Lag oppsamlings-PDF" for å lage PDF (gule piler).

Etterpå må man finne PDF-dokumentet i nettleserens nedlastningsmappe og skrive den ut. Dette vil se forskjellig ut etter hva slags system man har. Få hjelp av IT-avdeling hvis du ikke finner ut av det.

iconboxcontainer.image

Ønsker du flere tips?

M+ videreutvikles stadig – følg oss på Facebook og få tips om nye muligheter!

Vår Facebookside

iconboxcontainer.image