M+ norsk – ekstra støtte i norskfaget!


Lese- og skriveferdigheter består av en rekke delferdigheter. Problemer knyttet til lesing og skriving kan avhjelpes, og delvis forebygges, ved trening av disse delferdighetene.


Målet med det nye M+ norsk, er å gi læreren et verktøy i norskfaget. Hver side er laget spesifikt for å trene en eller flere av de ferdighetene som trengs for lesing og skriving. Det vil si fonologisk ordavkoding, fonologisk bevissthet og ortografisk ordavkoding . M+ norsk vil ikke erstatte noen av dagens læremidler, men vil kunne bli et viktig supplement. Dette spesielt med tanke på elever som trenger ekstra støtte.


Systematisk tilnærming Engasjerende oppgaver Enkelt i bruk
desc_img