Forbedre elevenes leseutvikling med Kompetansia+


Målet med det Kompetansia+, er å gi læreren et verktøy i norskfaget. Hver side er laget spesifikt for å trene en eller flere av de ferdighetene som trengs for lesing og skriving. Det vil si fonologisk ordavkoding, fonologisk bevissthet og ortografisk ordavkoding. Kompetansia+ vil ikke erstatte noen av dagens læremidler, men vil kunne bli et viktig supplement. Dette spesielt med tanke på elever som trenger ekstra støtte.


Hva er Kompetansia og hva er Kompetansia+ ? Kompetansia er et Kartleggingsverktøy, utviklet for å sikre elever gode leseferdigheter. Kompetansia er utviklet som apper som fungerer på iPad og Chromebooks. Les mer på www.kompetansia.no. Dersom man ved bruk av Kompetansia finner ut at en elev trenger mer trening innenfor et spesifikt felt vil man i appen få forslag til oppgaver som gir elevene akkurat den type trening de trenger. Oppgavene er hentet fra Kompetansia+. I Kompetansia+ kan du få enda flere oppgaver, som kan tilpasses den enkelte elev.


Systematisk tilnærming Engasjerende oppgaver Enkelt i bruk
desc_img