Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Mpluss IT samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen vil bli oppdatert løpende

Hvilke personopplysninger behandler Mpluss IT?

Mpluss IT behandler kun personopplysninger som er nødvendig for tjenesten vi leverer og for administrasjonen av disse tjenestene. Dette innbefatter ingen sensitive personopplysninger.

Navn

 • Ved kjøp av lisens

E-postadresse

 • ved bestilling av nyhetsbrev
 • ved bestilling og kjøp av lisens

Adresse

 • ved kjøp av privat/personlig lisens

Skoletilhørighet

 • informasjon om hvilken skole du tilhører, vil bli sjekket ved innlogging via FEIDE, for å se om du har lisens.

Andre opplysninger

 • når du skriver en e-post eller en melding til oss via nettsiden vil dette bli lagret i vår innboks.
 • teknisk informasjon om din nettleser vil bli sendt oss når du sender oss en feilmelding via feilmeldingsknappen i M+.

Statistisk informasjon og «cookies»

 • ved besøk på våre hjemmesider vil tekniske opplysninger bli lagret via Google Analytics
 • ved bruk av M+ vil statistisk informasjon om hvilket innhold som brukes bli lagret
 • Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Mplussit bruker cookies for å generere besøksstatistikk (via Google Analytics, for å huske brukernavn og passord (ved pålogging utenom Feide) og for å hva brukeren holder på med mens de bruker tjenester som M+. Ingen cookies deles med tredjepart.

Hva brukes opplysningene til?

 • Administrativ informasjon som navn på skole, adresse, e-post ect benyttes til alminnelig kundebehandling og fakturering.

Utlevering av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • med tredjeparter, når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart
 • med underleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Beskyttelse av personvernopplysninger

 • Ved innlogging til tjenesten M+/Kompetansia+ hentes det ingen personopplysninger, kun organisasjonsnummer til skole/organisasjon.
 • Mpluss IT implementer og iverksetter tekniske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller tap, endring, uautorisert eksponering eller tilgang, og vil hele tiden søke å holde systemene sine oppdaterte og treffe de tiltak som må til for å beskytte personopplysninger.
 • M+ benytter innloggingssystem FEIDE (https://www.feide.no/) som sørger for sikkerhet omkring passord. Det også logges på utenom FEIDE. Det vil da bli benyttet et passord som er direkte koblet til innloggings-epost-adresse, som ikke kan endres, og som er for kort (kun 4 tegn) til å benyttes andre steder. Dette vil bli sendt og lagret ukryptert.
 • Personopplysninger og betalingsinformasjon som registreres i våre digitale tjenester sendes i kryptert form. Kortbetaling foregår via selskapet STRIPE og informasjon om deres systemer finnes på deres internettsider (https://stripe.com/en-no/legal/privacy-center).
 • Mpluss IT vil ikke benytte underleverandører som ikke er kompetent til å behandle personopplysninger på en sikker og trygg måte. Enhver underleverandør vil være presentert gjennom databehandleravtalene inngått med kunde, og vil selv måtte inngå en databehandleravtale med Mpluss IT.

Oppbevaringstid for personopplysninger

M+ samler ikke lenger inn personopplysninger ved innlogging med Feide

Rettigheter

 • Enhver kan be om innsyn om hvilke opplysninger som lagres om dem i våre systemer og be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

iconboxcontainer.image