Enklere blir det ikke!

+Maker sin spesielle "filter"-meny gjør det usedvanlig enkelt å finne opplegg til en matematikktime.

Når man har gjort valg deaktiveres automatisk uaktuelle alternativer i den neste kolonnen. Til slutt ender man opp med alternativer som passer for de valgene man har gjort.

iconboxcontainer.image

Eksempel

Vi skal ha en undervisningstime i 2. klasse og holder på med temaet statistikk.

Vi velger:

 • 45 min varighet
 • 1.-2. klasse
 • klasserom

I kolonne 2 ser vi at statistikk er blant temaene som finnes i databasen.

Vi kan nå velge mellom aktiviteter innen:

 • Felles undervisning
 • Praktisk matematikk
 • Arbeidark

Aktiviteter som ikke er aktuelle for dette temaet (Spill og Pulsaktiviteter) dempes ned.

iconboxcontainer.image

Vi velger Praktisk matematikk og får følgende 2 valg:

 • Statistikk med centikuber
 • Tanndiagram'

Vi velger det første alternativet.

iconboxcontainer.image

Siden som kommer opp inneholder et fiks ferdig undervisningsopplegg.

I et ryddig oppsett får man:

 • Aktivitetens formål
 • Kompetansemål
 • Materialer
 • Oppdeling av elever
 • Tidsbruk
 • Fysiske rammer
 • Eventuelle lenker til M+

iconboxcontainer.image

Spenstige opplegg

Den fremste grunnen til å bruke +Maker er å få inn nye og andre opplegg enn dem man vanligvis bruker.

En av +Makers sterke sider er de såkalte pulsaktivitetene. Her kombinerer man behovet for fysisk bevegelse med behovet for å lære matematikk.

iconboxcontainer.image

ØNSKER DU FLERE TIPS?

M+ og +Maker videreutvikles stadig – følg oss på Facebook og få tips om nye muligheter!

Vår Facebook side

iconboxcontainer.image