Hva er forbudt her?

Det skal ikke så mye til alltid å gjøre oppgavene litt mer engasjerende. Et engasjerende tema eller en engasjerende tegning kan gi den lille ekstra motivasjonen som skal til.

Nedenfor vises noen eksempler på engaserende oppgaver i M+ norsk.

iconboxcontainer.image

Fonologosk bevissthet

Lydslangen

Elevene skal identifisere og skrive den første lyden i hvert bilde. Hvis elevene løser oppgaven på skjerm, kan de få lest opp ordet ved å klikke på bildet.

iconboxcontainer.image

Fonologisk ordavkoding

Edderkoppen

Elevene skal identifisere vokalene i edderkoppnettet og sette ring rundt dem (eller klikke på dem). Nye oppgaver genereres hver gang.

iconboxcontainer.image

Ortografisk ordavkoding

Fengselet

Dette er en oppgave elevene kan jobbe lenge med i dyp konsentrasjon. Her skal elevene finne ord i et rutenett. Velg ulike typer ord.

iconboxcontainer.image