Hovedmeny

Dette er hovedmenyen for Kompetansia+. Menyen er delt opp i 5 deler:

  1. Fonetisk bevissthet
  2. Fonetisk ordavkoding
  3. Høyfrekvente irregulære ord
  4. Ortografiske mønstre
  5. Høyfrekvente regulære ord

Ved klikk på overskriften for hver del vil det komme fram en forklaring på hensikten med oppgavene i denne delen.

iconboxcontainer.image

PDF (Portable Document Format)

PDF er et filformat som egner seg spesielt godt for utskrift. Når man lager en PDF i M+ vil den som regel havne i nettleserens nedlasningsmappe.

Man kan selv bestemme filnavn, men uansett er det lurt at man legger merke til det slik at man finner det igjen i nedlastningsmappen når man skal skrive det ut.

Arkene kan også merkes med en egen påskrift. Denne vil komme langs ark-kanten til høyre.

iconboxcontainer.image

ØNSKER DU FLERE TIPS?

M+ videreutvikles stadig – følg oss på Facebook og få tips om nye muligheter!

Vår Facebookside

iconboxcontainer.image