Hovedmeny

Dette er hovedmenyen for M+ norsk. Menyen er delt opp i 5 deler:

 1. Fonetisk bevissthet
 2. Fonetisk ordavkoding
 3. Ortografisk ordavkoding
 4. Bokstavforming
 5. Ressurser

Ved klikk på overskriften for hver del vil det komme fram en forklaring på hensikten med oppgavene i denne delen.

iconboxcontainer.image

PDF eller LPS?

De fleste oppgavesidene i M+ norsk kan enten skrives ut på papir (via en PDF), eller de kan Løses På Skjerm (LPS).

iconboxcontainer.image

PDF (Portable Document Format)

PDF er et filformat som egner seg spesielt godt for utskrift. Når man lager en PDF i M+ vil den som regel havne i nettleserens nedlasningsmappe.

Man kan selv bestemme filnavn, men uansett er det lurt at man legger merke til det slik at man finner det igjen i nedlastningsmappen når man skal skrive det ut.

Arkene kan også merkes med en egen påskrift. Denne vil komme langs ark-kanten til høyre.

iconboxcontainer.image

LPS (Løses På Skjerm)

Her er fremgangsmåten for å sende et oppgaveark til elevene:

 1. Første gang man skal sende en oppgave til elevene må man opprette en ukeplan. Det gjør man ved å lage et navn.
 2. Man må velge en dato for oppgaven. Dette kan typisk være dagens dato, eller noen dager frem.
 3. Arkene kan merkes om ønskelig
 4. Arket kan gis en kantfarge om ønskelig. Du bestemmer selv hva de ulike fargene skal bety.
 5. Til slutt merkes trinnet oppgaven skal brukes på. Denne merkingen har ingen betydning i forhold til hvem som har tilgang.
 6. Til slutt trykker man på knappen "Send ark"

iconboxcontainer.image

Etter at arket er sendt vil man få opp en oversikt over arkene som er sendt i inneværende og i påfølgende måned.

iconboxcontainer.image

Elevene logger seg på via Feide og velger ukeplan.

iconboxcontainer.image

I ukeplanen vil elevene finne alle oppgavearkene som er lagt ut. Om man klikker på en av dem vil man se få se navn på arket, lærerens merking og status.

iconboxcontainer.image

Elevenes interaksjon

Elevene kan få lest opp instruksjonsteksten ved å klikke på høytalersymbolet.

Oppgavene løses ved å klikke (som her), klikke og dra, eller klikke og skrive inn informasjon.

iconboxcontainer.image

ØNSKER DU FLERE TIPS?

M+ videreutvikles stadig – følg oss på Facebook og få tips om nye muligheter!

Vår Facebookside

iconboxcontainer.image